VÝTVARNÉ ŠKOLIČKY PRO DĚTI ŠKOLNÍHO VĚKU

Malé děti kreslí rády a s přesvědčením, že jejich obrázek je jedinečný a úžasný. S věkem  rostou pochybnosti. Ve věku mezi 9ti a 12ti lety děti přirozeně chtějí nakreslit to, co vidí. Pokud se jim to nedaří, jsou k sobě některé z nich natolik kritické, že kreslit přestanou. Vývoj kresby tak často zůstane na mnoho let – nebo na vždy – na úrovni 12tiletého dítěte. Jen část z nás si uchová potěšení z kreslení do dospělosti. Lidé si často myslí, že dobrým kreslířem se může stát jen ten, kdo má výjimečné nadání. Chcete-li se zbavit tohoto předsudku, přihlaste sebe i své dítě na některý z kurzů kreslení pravou mozkovou hemisférou. Kurzy jsou určen všem dětem – i těm, které si myslí, že neumí kreslit a rády by se to naučily. Snažím se zde dětem pomoci, aby neztrácely odvahu a chuť ke kreslení. Stejně, jako se člověk naučí číst a psát, může se naučit i kreslit, mít svůj osobitý rukopis a svou kresbu zdokonalovat. Metoda kreslení pravou hemisferou je při tom velkým pomocníkem. Na kurz děti přicházejí i opakovaně. Navazují na to co již umí a postupně rozvíjí zvládnuté dovednosti. Děti od 12 ti let mohou přijít i na kurz pro dospělé.

„…VÝTVARKA MI DÁVÁ MOŽNOST UKÁZAT DĚTEM PROSTOR, VE KTERÉM BUDOU MOCI JAKO DOSPĚLÍ RELAXOVAT. TO MÁ SMYSL. “  (účastnice výtvarné letní školy pro pedagogy)

ZPĚT DO FOTOGALERIE