POKYNY K ÚČASTI na výtvarných kurzech

Aktualně od 18. září 2020 – děkuji všem za vzájemnou ohleduplnost:

  • Zákaz vstupu  s respiračním onemocněním či s příznaky pro šíření viru COVID-19 do společných prostor
  • Všichni jsou povinni si při vstupu do společných prostor dezinfikovat ruce. Desinfekce je povinná před zahájením a při odchodu.
  • Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.
  • Noste si vlastní ručník, papírové kapesníčky, ústenky či roušky a přezůvky
  • Ústenky, roušky a jiný toxický odpad prosím nevyhazujte ve společných prostorách, ale odnáste si s sebou v připraveném igelitovém sáčku.
  • Venkovní obuv nechte v šatně – dál se nesmí ve venkovní obuvi vstupovat.

Jednorázové kurzy a workshopy:

Na výtvarnou akci je vhodné přijít cca 5 až 10 minut před začátkem.

S sebou doporučuji si přinést: svačinu na celou dobu kurzu, nápoj v uzavíratelné lahvi, malý ručník na ruce, papírové kapesníčky, přezůvky a pohodlné oblečení. Nezapomeňte na  brýle, pokud je nosíte. Není-li domluveno jinak, jsou základní pomůcky v ceně kurzu a na místě budou účastníkům k dispozici. Upřesňující pokyny dostanou přihlášení účastníci před kurzem.

Pravidelná setkávání:

Na úpravě rozvrhu se lze při přihlášení na kurz osobně individualně domluvit s lektorkou např. z důvodu práce na směny, apod. Toto je ale nutné udělat předem, aby obě strany věděly jaké jsou možnosti.

Pravidelný kurz je vypsán na omezený počet lekcí a otvírá se při určitém počtu zájemců. Zaplacením kurzovného bere účastník na vědomí, že se účastní časově omezeného kurzu. V případě nedokončení kurzu nebo neabsolvování všech lekcí na straně účastníka se peníze nevrací z důvodu fixních nákladů. Během tohoto období je klientovi uznána jedna omluvená absence, kterou si může nahradit v jiné skupině dle rozvrhu v časovém odbdobí kurzu (pokud je skupinový uzavřený kurz vypsán). Za omluvenou absenci lze považovat pouze telefonickou a nebo e-mailovou omluvu nejméně 24 hodin před konanou hodinou. Omluva v době kratší než 24 hodin a neomluvené absence nejsou brány v potaz, jsou bez možnosti náhrady a lekce je brána jako odučená. Pouze v závažných případech a nebo ze závažných zdravotních důvodů (lékařské potvrzení), se lze na plné náhradě lekce osobně domluvit.  Při nemoci lektorky nebo při zrušení lekce z jiného vážného důvodu bude lekce nahrazena navazující náhradní hodinou po skončení kurzu, případně v jiný domluvený čas.

Pokud se bude účastnit dítě mladší 18ti let:

V tomto případě je nutné, aby rodiče vyplnili níže přiloženou přihlášku a poslali ji nejpozději týden před konáním na mou emailovou nebo korespondenční adresu. Bez odevzdání této přihlášky či bez přítomnosti účastnícího se rodiče není možná účast nezletilé osoby na výtvarné akci. Děkuji za pochopení. přihláška pro děti