Jmenuji se Lenka Kalová. 

Více než 30 let pedagogické činnosti, včetně práce s dětmi se zvláštnostmi v učení a chování, mne přivedlo k zájmu o přirozené metody učení využívající integraci mozkových hemisfér a o techniky, které dětem i dospělým pomáhají při zvládání nejrůznějších situací. Kreslení byla moje nejoblíbenější činnost už když jsem byla malá holka. A tak je přirozené, že se nyní věnuji organizaci výtvarných setkání a výuce různých výtvarných technik i pro úplné začátečníky. Lektoruji kurzy pro děti i dospělé. Na svých kurzech využívám mnohaleté zkušenosti ze školy, z poradenství a ze studia efektivních vyučovacích metod, které jsou založené na snižování stresu a individuálním přístupu. Kromě kreslení se učíme vnímat vše okolo sebe, včetně nás samých. Bez kultivovaného vztahu k okolnímu světu nedokážeme být dlouhodobě v pohodě. Je užitečné znát techniky, které v tomto pomáhají.

Motivační videa vznikla ve spolupráci se zábavním a vzdělávacím portálem Villa Dei Misteri

Rozhovor v TV GIMI  11. 6. 2012:

Hodinka s dětmi a pohádkou, čtení, poslouchání a tvoření na Literárním festivalu v literární kavárně Měsíc ve dne v Českých Budějovicích:

Komu jsou kurzy určeny? Mohou přijít všichni, kteří se chtějí naučit kreslit – především úplní začátečníci a ti, kdo pochybují, že jsou schopni se naučit kreslit. Přichází nejčastěji právě začátečníci, kteří v sobě chtějí objevit radost z kreslení a vyzkoušet, co s tužkou v ruce dokáží. Na kurzy pro děti přichází děti mezi 6 a 15ti lety. Kurzy pro dospělé jsou určeny všem od 12ti let, horní věková hranice není omezená.

Co to je: kreslení pravou mozkovou hemisférou?  Kreslení pravou hemisférou má dvě hlavní polohy. Mohou to být emocionální intuitivní obrázky nebo realistické kresby zobrazující skutečné předměty, tváře či např. krajinu. Metoda výuky realistického kreslení pravou hemisférou je považovaná za jednu z velmi efektivních vyučovacích metod kreslení. Podstatnou část intenzivního kurzu Kreslení pravou hemisférou tvoří praktická cvičení, která demonstrují účastníkům jejich schopnost naučit se kreslit a též vidět věci jasněji.  Systém výuky realistického kreslení rozpracovala učitelka kreslení na kalifornské univerzitě Američanka Betty Edwards, která studovala rozdíly ve funkcích mozkových hemisfér. Vycházela při tom z objevů psychobiologa Rogera Sperryho, který za výzkumy činnosti mozku získal v roce 1981 Nobelovu cenu. Zásady a principy využité v této metodě využívali například i umělci v renesanci.

Hranice lidských možností je stále obestřena tajemstvím, opravdu je možné v každém z nás objevit potenciál k mistrovskému dílu? Záleží na tom, co si pod mistrovským dílem představujeme. Nenamlouvám lidem, že budou umělci. Jde o to, dát si šanci naučit se činnost, která nám může obohatit náš volný čas a dělat nám radost. V neposlední řadě si zvládnutím nové dovednosti zvýšíme sebevědomí. Lidé si totiž často myslí, že dobrým kreslířem se může stát jen ten, kdo má výjimečné nadání. Toto tvrzení je předsudek. Kdo se naučil psát, naučí se i velmi dobře kreslit a to v jakémkoli věku. Schopnosti člověka – ať dělá cokoli – jsou omezené často hranicemi, které si klademe my sami – naše lenost, předsudky, peníze, čas, vzdálenost, priority, využívání nebo nevyužívání příležitostí….výmluvy…
Je mnoho lidí, kteří díky zkušenosti v dětství zůstali ve vývoji kresby na úrovni dítěte – na víc si netroufli, protože dostali málo informací – nebo špatné. Pokud není člověk výtvarně vzdělán, není často podle kresby poznat, je li nám 5, 10 nebo 50 – a dospělý člověk se stydí dítěti nakreslit obrázek. I proto jsem se před několika lety rozhodla věnovat se této práci.
Je důležité naučit se respektovat osobitý rukopis svůj i ostatních. Jako každý jinak píšeme, nakreslíme také stejnou věc různým způsobem. To, co se na kurzu naučíme není umění v estetickém smyslu slova, ale spíše dovednost používat oči pro pohled a následné koordinovat oči s rukou pro kresbu. Jde o proces, o dovednost nastavit naši mysl tak, aby relaxovala – výsledný obrázek není tak důležitý, ačkoli často pomáhá uspokojit ctižádostivost naší levé hemisféry. A ta je pro nás zcela přirozená. Je velmi užitečné pochopit, jak si můžeme pomoci, abychom neztrácely odvahu a chuť nejen ke kreslení, ale ke všemu, co by se na první pohled mohlo zdát jako nesplnitelný sen.

Může mít tento způsob kreslení i nějakou terapeutickou funkci? V čem nám kromě radosti z objevování sebe sama může pravá hemisféra pomoci v běžném životě? Kreslení pravou hemisférou je výborná relaxace. Rozvíjí intuici, schopnost soustředění, koordinaci ruky a očí, sebedůvěru.  Na kurzech realistické kresby kreslíme často lidskou tvář. Na jejím výrazu jsme všichni citově závislí a jakékoli změny ve tvaru či intenzitě světla si ihned všimneme. Ti, kdo mají zájem, se mohou na kurzu Autoportrét dozvědět, co o nich vypovídají rysy obličeje. Zde nekreslíme, ale pracujeme na pozitivním vnímání. Je to poučné ve vztahu k sobě samému i v mezilidských vztazích. Tvar čela nám může například napovědět, myslí-li dítě pomalu nebo rychle a podle toho pak přizpůsobíme své chování k němu, abychom předešli mnohdy zbytečnému pláči. Pochopíme, proč děti mají rády rituály, proč jsou intuitivní, proč potřebují pohyb… Kreslení je jen jedna z mnoha činností, které mohou podporovat spolupráci mozkových hemisfér. Nejlepší pro naši celkovou pohodu je totiž využívat možnosti obou částí mozku – tu intuitivní i tu logickou. Příroda je velmi moudrá a vytvořila pro člověka výborné cvičení. Před tím, než se děti naučí chodit, lezou po čtyřech. Lezení aktivuje pravou a levou hemisféru mozku a především jejich propojení, které je pro schopnost soustředění v pozdějším věku velmi důležité. Čím déle lezení po čtyřech trvá, tím lépe. To by měly mladé maminky vědět.  Podobně působí například hra na klavír. Všimněme si, že děti, které hrají dobře na klavír či na jiný hudební nástroj, mají problémy se soustředěním jen zřídka. Je ale mnoho dalších činností, které propojení hemisfér podporuje.

Jak na tuto techniku reagují děti? Pokračují Vaši žáci ve výtvarné činnosti i po skončení kurzů? Malé děti kreslí rády a s přesvědčením, že jejich obrázek je jedinečný a úžasný. S věkem ale rostou i pochybnosti. Ve věku mezi 9ti a 12ti lety děti přirozeně chtějí nakreslit to, co vidí. Pokud se jim to nedaří, jsou k sobě některé z nich natolik kritické, že kreslit přestanou a vývoj jejich kresby často zůstane na mnoho let – nebo na vždy – na úrovni 12tiletého dítěte.
Taková je historie vývoje kresby i mnoha dnešních dospělých. Jen část z nás si uchová potěšení z kreslení do dospělosti. Lidé si často myslí, že dobrým kreslířem se může stát jen ten, kdo má výjimečné nadání.
Chcete-li se zbavit tohoto předsudku, přihlaste sebe i své dítě na některý z kurzů kreslení pravou mozkovou hemisférou.
Kurz je určen všem dětem – i těm, které si myslí, že neumí kreslit a rády by se to naučily. Snažíme se zde dětem pomoci, aby neztrácely odvahu a chuť ke kreslení. Stejně, jako se člověk naučí číst a psát, může se naučit i kreslit, mít svůj osobitý rukopis a svou kresbu zdokonalovat. Metoda kreslení pravou hemisferou je při tom velkým pomocníkem.

Děti jsou skvělé, protože jsou spontánní. Do zhruba 10. roku věku jsou jak houby nadšeně nasávající každou novou zkušenost. Nemají předsudky. Kreslení si prostě užívají a většinou jim ten jejich obrázek přijde ze všech nejlepší. Starší děti jsou kritické k druhým i k sobě. Srovnávají své kresby se skutečností a vidí rozdíly. Touží po informacích, které by jim pomohly naučit se dobře kreslit realisticky. Kreslení pravou hemisférou je v tom výborným pomocníkem. Někomu stačí, že se přesvědčí, že se dokáže vše naučit. Někteří chodí na kurz, aby lépe poznali sami sebe při kresbě mandal či pomocí typologie tváře. Při kreslení  také poznáme, do jaké míry jsme schopni kompromisu, umíme-li se odpoutat od logiky, kolik máme odvahy, jak zvýšit své sebevědomí. V minulém roce jsem dostala email od mladého absolventa kurzu. Psal, že studuje ve Velké Británii a přivydělává si kresbou portrétů. Pro někoho se kreslení stane koníčkem. Na kurzy chodí učitelé, kteří zde hledají inspiraci pro svou práci, i výtvarníci, kteří se chtějí zdokonalit v realistické kresbě nebo si naopak odpočinout při relaxačním kreslení.